Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie de minimis

Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

więcej

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka