Rozporządzenie RM z 29.03.2010 r. o zakresie informacji w sprawie de minimis

Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

więcej

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka