Doradztwo biznesowe

Drukuj PDF

 

Doradztwo biznesowe

Podobnie jak w problematyce technologicznej, usługi doradztwa biznesowego mogą dotyczyć wszystkich aspektów decyzji biznesowych - od opracowywania biznes planów po badania marketingowe i kampanie reklamowe. Ich zakres i sposób realizacji jest wynikiem analizy potrzeb przedsiębiorstwa. W szczególności usługi te mogą dotyczyć:

 • prezentacji przedsięwzięcia innowacyjnego dla potencjalnych inwestorów,
 • dokonywania analiz finansowo-ekonomicznych przedsiębiorstwa,doradztwa w zakresie inżynierii finansowej, w tym opracowania biznes planów i planów przepływów pieniężnych,
 • poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym opracowania wniosków o udzielenie pomocy ze środków budżetowych i funduszy europejskich,
 • opracowania analiz i ofert wejścia kapitałowego dla funduszy zalążkowych, funduszy VC i giełdy New Connect,
 • opracowania prezentacji inwestorskiej, biznes planu przedsięwzięcia i ścieżki wyjścia z inwestycji dla funduszy zalążkowych i VC,
 • sporządzania wniosków kredytowych i pożyczkowych wraz z biznes planami,
 • opracowania planów emisji obligacji,
 • przeprowadzania analiz opłacalności oraz finansowej wykonalności inwestycji,
 • wyceny przedsiębiorstwa bądź jego części,
 • przeprowadzania analiz i ocen ryzyk inwestycji,
 • przeprowadzania analiz skutków podatkowych inwestycji,
 • analiz rynkowych i cenowych,
 • doradztwa w zakresie kampanii marketingowych,
 • przygotowywania materiałów informacyjnych i kampanii reklamowych,
 • opracowania planów i projektów wystawienniczych.
 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka