Doradztwo KM

Drukuj PDF

 

Doradztwo KM – doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji

Usługi świadczone w zakresie zarządzania i organizacji mogą dotyczyć:

 • identyfikacji, gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy,
 • zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą,
 • oceny zasobów wiedzy,
 • technik zarządzania i organizacji,  w szczególności technik zarządzania wiedzą,
 • certyfikacji systemów zarządzania,
 • walidacji systemów zarządzania wiedzą,
 • doboru narzędzi, w szczególności informatycznych, gromadzenia  danych i tworzenia systemów zarządzania wiedzą,
 • ochrony danych, w tym certyfikacji systemów ochrony danych,
 • zagadnień prawnych związanych z transferem technologii, ochroną i obrotem własności intelektualnej,
 • uzyskania patentu lub wzoru przemysłowego,
 • umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstwa,
 •  umów kooperacyjnych i kapitałowych zawieranych przez przedsiębiorstwo,
 • zakładania spółek-córek w celu prowadzenia wyodrębnionej działalności w obszarze technologii grupy KET.
 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka