Baza wiedzy KET

Drukuj PDF

BAZA WIEDZY KET

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) oddaje do Państwa użytku pierwszą w Polsce pierwszą w Polsce wirtualną bazę danych o podmiotach działających w obszarze tzw. „kluczowych technologii” - Baza KET.

Poprzez bogate zasoby danych Baza KET:

 • odpowiada na rosnące potrzeby polskiego środowiska naukowego i gospodarczego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy dot. technologii grupy KET,
 • pozwala na identyfikację i promocję podmiotów działających w obszarze KET,
 • udostępnia wysokiej jakości informacje nt. prac B+R, wdrożeń i komercjalizacji wyników badań naukowych w obszarze KET,
 • pozwala na budowanie sieci kontaktów, oraz podejmowanie współpracy na rzecz wspólnej realizacji nowatorskich przedsięwzięć.

Użytkownicy Baza KET to wyróżniające się polskie zespoły badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa, działające w obszarze:

 • biotechnologii
 • fotoniki
 • mikro- i nanoelektroniki
 • materiałów zaawansowanych
 • nanotechnologii.

Jeżeli prowadzicie Państwo innowacyjną działalność B+R lub przemysłową w obszarze wyżej wymienionych technologii gorąco zachęcamy do założenia w Bazie KET indywidualnego profilu!

Uruchomienie profilu w Bazie KET pozwoli Państwu na:

 • zaprezentowanie i wyróżnienie swojej działalności na tle konkurencji,
 • promocję wprowadzanych na rynek produktów, wyrobów i procesów technologicznych,
 • przedstawienie komercyjnej oferty swoich usług i ofert, np. w zakresie wykonania badań, usług certyfikacji, ofert licencyjnych itp.,
 • pozyskanie nowych klientów i kontaktów biznesowych,
 • znalezienie partnerów technologicznych, do realizacji projektów B+R i komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Więcej informacji o pierwszej w Polsce wirtualnej platformie możliwości współpracy pomiędzy zespołami badawczymi  i przedsiębiorcami działającymi w zakresie kluczowych technologii wspomagających, znajdą Państwo na stronie: http://kluczowetechnologie.iztech.pl/

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka