Adresaci usług

Drukuj PDF


ADRESACI USŁUG

Beneficjentem bezpłatnych usług doradczych i eksperckich, świadczonych przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych  Technologii  w ramach działania 5.2 PO IG, może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  bez względu na jego formę prawną, jeśli:

  • należy do kategorii  małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
  • prowadzi działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną, usługową lub handlową w obszarze co najmniej jednej z technologii grupy KET,
  • nabywa lub wdraża do swojej praktyki gospodarczej nowe rozwiązania , produkty lub usługi oparte na technologiach grupy KET.

Dodatkowym warunkiem, obok posiadania statusu MSP, jaki musi spełnić przedsiębiorstwo, by móc korzystać z nieodpłatnych usług świadczonych przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach realizowanego projektu, jest posiadanie przez nie uprawnień do korzystania z tzw. pomocy de minimis.

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka