Nowe usługi

Drukuj PDF

 

NOWE USŁUGI

 

Mając na uwadze stałe doskonalenie i poszerzanie portfela usług świadczonych przedsiębiorcom Izba wprowadziła nowe usługi, które będą świadczone w ramach projektu w następujących obszarach:

 • w dziedzinie usług zarządzania wiedzą (KM)
  - identyfikację, gromadzenie i udostępnianie zasobów wiedzy,
  - zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą,
  - ocene zasobów wiedzy,
 • w dziedzinie doradztwa biznesowego KET
  - prezentację przedsięwzięcia innowacyjnego dla potencjalnych inwestorów,
 • w dziedzinie doradztwa technologicznego KET
  - ocenę dojrzałości wdrożeniowej innowacji technologicznej.

Obok usług świadczonych  przez konsultantów współpracujących bezpośrednio z menedżerami i specjalistami przedsiębiorstwa, wprowadza się usługę tzw. doradcy wirtualnego. Każdy z podmiotów gospodarczych należących do grupy docelowej będzie mógł przesłać do ośrodka wirtualnego doradztwa - utworzonego w ramach projektu - pytanie dotyczące konkretnego zagadnienia KM i otrzymać  drogą informatyczną odpowiedź specjalisty.

Istotną częścią wdrożonego projektu są usługi informacyjne dotyczące zagadnień rozwoju poszczególnych technologii. Zależnie od potrzeb przedsiębiorców Izba będzie nadal powiększać wachlarz oferowanych usług i technologicznego wsparcia.

W trakcie realizacji projektu, to jest do 31 grudnia 2013 r., wszystkie usługi objęte projektem będą świadczone nieodpłatnie na zasadach pomocy de minimis, a po upływie tego terminu w całym okresie trwałości projektu, to jest do 31 grudnia 2018 r. na zasadach komercyjnych.

 

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka