Benchmarking klastrów w Polsce

Drukuj PDF


Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania

Tekst opracowania

--     --     --

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka