Kluczowe technologie wspomagające - system wsparcia

Drukuj PDF


Kluczowe technologie wspomagające - system wsparcia - Informator dla beneficjentów

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą” – działanie 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Wydawnictwo IZTECH 2011.

tekst informatora

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka