Współpraca Izby z platformami technologicznymi KET

Drukuj PDF

 

Istotną częścią usług doradczych świadczonych w ramach projektu jest wsparcie w zakresie pozyskiwania przez przedsiębiorstwa wiedzy zewnętrznej o stanie technologii KET i sytuacji na specyficznym dla danej technologii rynku. Podstawową metodą świadczenia tej usługi jest inicjowanie współdziałania przedsiębiorstw KET i jednostek naukowych poprzez platformy wiedzy i partnerstwo technologiczne. W celu zapewnienia tych możliwości Izba podjęła współpracę z 12 przedstawicielami platform technologicznych, uczelni, instytutów badawczych i CBR, na rzecz rozwoju technologii grupy KET oraz wdrażania  osiągnięć w tej dziedzinie do zastosowań przemysłowych, szczególnie w zakresie:

  • upowszechniania i promowania osiągnięć polskiej nauki i techniki w obszarze KET,
  • udzielania wsparcia eksperckiego dla  przedsiębiorstw  wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne i wprowadzających do produkcji nowe wyroby ,
  • prowadzenia studiów i analiz nad kierunkami rozwoju KET i ich zastosowań.

Lista podpisanych umów ramowych:

1) Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów;

2) Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice;

3) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5, 02-001 Warszawa;

4) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37 A, 30-011 Katowice;

5) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice;

6) Instytut Optyki Stosowanej, ul. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa;

7) Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 80, 02-008 Warszawa;

8) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. M. Smoluchowskiego 48, 50-001 Wrocław;

9) Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa;

10) Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa;

11) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

12) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka